4.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku  V   Wydział Cywilny ,  referent SSA   Elżbieta Milewska – Czaja  wyrokiem z dnia  4.08.2022  (sygn. akt: V  ACa   235/22) na rozprawie  oddalił apelację mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.12.2021   r. sygn. akt  XV  C  434/20     w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   BRE Bank S.A.    jest nieważna , zasądził od  Banku na rzecz powoda  kwotę 4050  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.