2.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank  International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  XXVIII   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Agnieszka Nakwaska – Szczepkowska  wyrokiem z dnia  2.08.2022 r.  (sygn. akt:  XXVIII C 2634/21    )   ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta  z   EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  S.A.    jest nieważna , zasądził od Raiffeisen Bank  International AG   na rzecz powodów  kwotę   56744 PLN  i 15618 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.