1.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII  Wydział Cywilny ,  referent  del. do SO  SSR  Robert   Masznicz  wyrokiem z dnia  1.08.2022 r.  (sygn. akt:   XXVIII C 5146/22)   ustalił przesłankowo, iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A.   na rzecz powodów  kwotę  1024490   PLN  oraz kwotę  142977  CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11864  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.