28.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  28.07.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  990/20)   ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta z BRE  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A.   na rzecz powodów  kwotę  197557   PLN   wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 17234  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,   w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.