31.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd  Okręgowy ( SSO  Katarzyna Kazanecka – Kapała )  wyrokiem zaocznym z dnia 31.12.2019 r. ( sygn. akt: XV C 839/19 )   zasądził  od pozwanego  Getin Noble Bank  S.A. na  rzecz kredytobiorcy  kwotę 103.167   PLN  wraz  z  odsetkami ustawowymi za opóźnienie  i zasądził zwrot kosztów procesu.

Jednocześnie  Sąd wyrokowi nadał rygor  natychmiastowej wykonalności w całości.

W  ramach pozwu , powód żądał zasądzenia  wskazanej powyżej  kwoty od Banku,  w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną.

Pozwany Bank nie  złożył  w ogóle  odpowiedzi na pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.