31.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Barbara Rączka-Sekścińska, wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: V ACa 1139/22) na rozprawie zmienił zaskarżony wyrok (sygn. akt: I C 416/18) zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 76.032, 61 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 33.928,82 zł od dnia 8 maja 2018 r. do dnia zapłaty, od kwoty 42.103,79 zł do dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 26.473,87 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 12.557,99 CHF od dnia 8 maja 2018 r. do dnia zapłaty, od kwoty 13.915,88 CHF od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że ustalił, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polski Spółka Akcyjna jest nieważna; zmienił zaskarżony wyrok w punkcie IV w ten sposób, że rozstrzyga, iż powodowie wygrali sprawę w całości; zmienił zaskarżony wyrok w punkcie V poprzez jego uchylenie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.