31.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank  BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Joanna Baraniecka-Galińska, wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: XV C 1349/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank BPH Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 225.089,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 maja 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 13.284,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.