11.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Hanna Rucińska, wyrokiem z dnia 11 września 2023 roku (sygn. akt: V ACa 1289/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt: I C 554/19, w którym ustalono, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.