14.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, referent SSA Anna Strugała, wyrokiem z dnia 14 września 2023 roku (sygn. akt: V ACa 1138/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt: I C 39/19, w którym ustalono, że umowa kredytu zawarta z Bank Millenium S.A. jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok o tyle tylko, że ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 41.231,26 zł zasądził od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 48.900,23 zasądził od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził od Banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się tego orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.