21.09.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska   S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 21 września 2023 roku (sygn. akt: XV C 673/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 123.036, 31 PLN  oraz kwotę 56.443,76 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 maja 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 1.000 PLN tytułem zwrotu opłat sądowych, 2.000 PLN tytułem zwrotu kosztów zaliczki na biegłego oraz kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.