21.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Ewa Karwowska, wyrokiem z dnia 21 września 2023 roku (sygn. akt: I C 213/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank SA jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 426.410,58 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 38.457,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.