31.05.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  31.05.2021  r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   I C 584/20     )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ mPlan „ z  2006  roku podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank S.A.  na rzecz kredytobiorców    kwotę  210439   PLN oraz  37129  CHF wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył mBank   S.A. kosztami procesu  w kwocie 11834 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.