31.05.2021 r. – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia 31.05.2021  r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   I C  837/19     )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego  z  2006 roku podpisanego z Getin  Bank  S.A., zasądził od  Getin Noble Bank  S.A.  na rzecz kredytobiorców   kwotę 245223   PLN  wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył Getin Noble Bank  S.A. kosztami procesu  w kwocie 5434 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.