21.05.2021 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Magdalena Lemańczyk – Lis ) wyrokiem z dnia  21.05.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  1783/19)  ustalił nieważność umowy kredytowej,  zasądził do pozwanego PKO BP S.A. na rzecz strony powodowej kwotę 25 752,90 CHF wraz z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 6 417 zł. od PKO BP S.A. na rzecz powoda.

Umowa kredytowa indeksowana NORDEA HABITAT z 2011 roku zawiera klauzule abuzywne i  nie może być utrzymana w mocy i tym samym uznaje się za niemożliwą do wykonania od samego początku – czyli: ex tunc, zgodnie z unijnymi standardami ochrony praw konsumenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.