20.05.2021 – wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( SSA Elżbieta Milewska – Czaja – sprawozdawca , Hanna Rucińska, Barbara Rączka – Sekścińska ) sygn. akt: V ACa 58/21  na posiedzeniu niejawnym w  dniu 20.05.2021 r. oddalił apelację  Santander Consumer Bank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 26.10.2020 r. ( sygn. akt: I C  401/20  ) , który ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej w 2005 r. pomiędzy powodem  a PTF Bank SA we Wrocławiu (poprzednikiem prawnym pozwanego).

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.