30.12.2020 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  30.12.2020 r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan  „ z  2009  roku podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank S.A.  na rzecz kredytobiorców  dochodzone  kwoty  w  PLN oraz w CHF wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył mBank   S.A. kosztami procesu  w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.