7.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia  7.01.2021  r.  ( sygn. akt:   I C   119/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego „MULTIPLAN” waloryzowanego  kursem CHF z 2006 roku  podpisanego  z  BRE  Bank   S.A., zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz kredytobiorców  dochodzoną kwotę155.955   PLN  wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył   mBank   S.A. kosztami procesu  w całości.

Sąd Okręgowy  uznał, że po  eliminacji klauzul  abuzywnych z umowy, umowa jest nieważna . Skutkiem nieważności umowy jest zwrot świadczeń zgodnie z zasadą 2 kondykcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.