22.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia  22.12.2020 r.  ( sygn. akt:   I C   1787/19   )   ustalił nieważność umowy kredytu  denominowanego z  2010  roku podpisanego z NORDEA BANK S.A., zasądził od  PKO BP   S.A.  na rzecz kredytobiorców  dochodzoną kwotęw  PLN oraz w CHF wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył PKO BP   S.A. kosztami procesu  w całości.

Sąd Okręgowy  uznał, że po  eliminacji klauzul  abuzywnych z umowy, umowa jest nieważna . Skutkiem nieważności umowy jest zwrot świadczeń zgodnie z zasadą 2 kondykcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.