18.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku , Referent  – SSA Teresa Karczyńska – Szumilas  wyrokiem z dnia 18.12.2020 r. (  sygn. akt: V ACa  447/20  )   oddalił apelację  mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku ( Sygn. akt: I C  1144/19  )  i zasądził  zwrotu kosztów postępowania odwoławczego od Banku na rzecz  konsumentów.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego są klauzule abuzywne, sama waloryzacja świadczenia jest dopuszczalna. Natomiast niedopuszczalny jest sposób waloryzacji  w zakresie kursu waluty.

Konsument nie ma wpływu na kurs waluty, jest to nieuczciwe. Kryteria przewidziane  w   umowie są niedookreślone  w zakresie kursów walut.

Klauzula waloryzacyjna dotyczy głównego przedmiotu umowy. Nie ma możliwości zastąpienia klauzul abuzywnych przepisem dyspozytywnym , bez zdecydowanej zmiany charakteru umowy, co jest niedopuszczalne.

Jednoznaczne  oświadczenie konsumentów w zakresie woli unieważnienia umowy wiąże Sąd, konsumenci  znają  konsekwencje unieważnienia umowy.

Bank nie spełnił obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka walutowego, co wynika  z orzecznictwa polskiego i europejskiego, gdyż oświadczenie konsumentów zawarte w  umowie nie spełnia takiego obowiązku informacyjnego. Cała ochrona konsumenta  przewidziana prawe dotyczy przeciętnego konsumenta.

Sąd Apelacyjny podziela teorię  2 kondykcji w zakresie rozliczeń stron.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.