2.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSR del. do SO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  2.12.2020 r.  ( sygn. akt:   I C  1494/19   )   ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego  z  2008 roku, zasądził od  Getin Noble Bank  S.A.  na rzecz kredytobiorców kwotę372.384  PLN wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył Getin Noble Bank  S.A. kosztami procesu  w całości.

Sąd Okręgowy w ustnych motywach Wyroku  podzielił stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2019 r.  ( sygn. akt : V CSK 382/18 ) w zakresie klauzuli  ryzyka walutowego, która ma charakter niedookreślony, gdyż odnosi się do Tabel Kursowych Banku. Mając na uwadze abuzywność   klauzuli ryzyka walutowego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje obecnie, że utrzymanie umowy nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia, co dotyczy także klauzul przeliczeniowych przewidujących spread walutowy. W konsekwencji po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością.

Sąd uznał, że rozporządzenie BMR  jako akt prawa europejskiego także sprzeciwia się utrzymaniu umowy kredytowej w PLN  w stawce LIBOR.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.