27.11.2020 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent SSO  Krzysztof Braciszewicz  wyrokiem z dnia  27.11.2020 r.  ( sygn. akt:  XV C  250/20  )   stwierdził nieważność umowy kredytu Nordea Habitat z  2007 roku, zasądził od PKO BP S.A.  na rzecz kredytobiorców kwotę42869 PLN wraz  z należnymi odsetkami ,  kwotę 31536 CHF wraz  z należnymi odsetkami oraz obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu  w całości.

Sąd Okręgowy w ustnych motywach Wyroku podzielił w całości argumenty strony powodowej  w zakresie unieważnienia umowy i istnienia klauzul abuzywnych.

Jednocześnie Sąd oddalił wszelkie twierdzenia  PKO BP S.A.  w zakresie ważności umowy kredytowej  i braku klauzul abuzywnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.