24.11.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy  w Gdyni I  Wydział Cywilny ,  referent  SSR  Joanna Jank   wyrokiem z dnia  24.11.2020 r.  ( sygn. akt:  I C  307/18 )  zasądził kwotę 20609 PLN wraz z  należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu do mBank S.A. na  rzecz kredytobiorczyni.

Zdaniem Sądu, umowa kredytu indeksowanego  „ Multiplan „  z  2006 roku jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.