23.11.2020 – Wygrana sprawa przeciwko – mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku  ( SO  Ewa Karwowska )  wyrokiem z dnia 23.11.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  1582/19  )  zasądził od mBanku kwotę 49 686,17  PLN oraz kwotę 13 686,83 CHF, wraz z  należnymi odsetkami , zasądził od Banku zwrot kosztów procesu w kwocie 6 417 PLN. 

Sąd podzielił stanowisko wskazane w pozwie, w zakresie istnienia w umowie klauzul niedozwolonych, wskazując jednocześnie że ich usunięcie uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy, wobec czego jest ona nieważna. 

Sąd podkreślił także, iż nie ma możliwości zastąpienia niedozwolonych postanowień.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.