20.11.2020 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Okręgowy w Gdańsku ,  SSR del. do SO  Michał Jank   wyrokiem z dnia  20.11.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C   1077/20   ) ustalił  nieważność  umowy kredytowej, zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę  31 068 zł oraz 47 457 CHF wraz  z należnymi odsetkami od Banku,  a  także zwrot kosztów procesu w wysokości 11 700 zł.  od Banku na rzecz powodów.

Strony (pozwana jest następcą prawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) zawarły umowę kredytu  hipotecznego  w  2007 roku.

Zdaniem Sądu , umowa zawiera postanowienia niedozwolone dotyczące przeliczania PLN do CHF.

Sąd zwrócił uwagę na jednolite już orzecznictwo sądowe  w przedmiotowym zakresie. 

Ponadto wskazał, iż kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani przez Bank o ryzyku kursowym, podczas gdy można było wymagać odpowiedniej wiedzy i przygotowania od Banku. 

Sąd wskazał, iż zasady uczciwości i lojalności zobowiązywały Bank do odpowiedniego pouczenia konsumenta o ryzyku związanym z przedmiotową umową. 

Ponadto zdaniem Sądu , umowa po usunięciu klauzul przeliczeniowych nie może istnieć, gdyż niedopuszczalna w obrocie rynkowym jest umowa złotowa powiązana ze stawką LIBOR. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.