30.10.2019 r. – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSR del. do SO Małgorzata Licbarska , wyrokiem z dnia 30 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt: III Ca 574/19 oddalił apelację pozwanego i zasądził od banku na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.