17.12.2019 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd  Rejonowy w  Gdyni ( SSR  Tadeusz Kotuk )  wyrokiem z dnia 17.12.2019 r. ( sygn. akt: I C 114/18   ) utrzymał wyrok zaoczny w zakresie zasądzenia  na rzecz kredytobiorcy od Banku kwoty 52 060 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia zapłaty oraz wskazując, że pozwanym w sprawie jest obecnie Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft w siedzibą we Wiedniu (Austria) – w miejsce „Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie” oraz  zasądził  zwrot kosztów procesu w kwocie 13 000 zł.

Sąd uznał iż umowa jest nieważna w całości,   podzielił  poglądy TSUE w tym wyrok  w sprawie Dziubak, w zakresie  tego, że to konsument decyduje , czy umowa powinna być unieważniona.

Dodatkowo Sąd podkreślił, że brak jest przepisów dyspozytywnych , aby w miejsce w miejsce abuzywnych  klauzul kursowych wprowadzać inne przepisy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.