17.10.2019 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Rejonowy w Gdyni SSR Tadeusz Kotuk wyrokiem z dnia 17 października 2019 r., na rozprawie, w sprawie o sygn. akt: I C 523/18, zasądził od pozwanego mBank S.A. kwotę 51.435,46 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Sąd uznał umowę kredytową za nieważną przesłankowo. Podstawą stwierdzenia nieważności umowy jest w niniejszym przypadku art. 58 § 1 k.c. Sprzeczność czynności prawnej „z ustawą” winno być interpretowane także jako sprzeczność z prawem unijnym (będącym częścią porządku polskiego prawnego), o ile prawo unijne przewiduje taki skutek. Sąd stwierdził dodatkowo abuzywność pewnych postanowień umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.