26.09.2019 r. – wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A. – odwalutowanie kredytu

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSO Piotr Kowalski wyrokiem z dnia 26.09.2019 r. , sygn. akt: XV C 292/19 oddalił powództwo banku w całości o zapłatę kwoty 392 295 PLN i zasądził koszty od Banku na rzecz pozwanego. Zdaniem Sądu w umowie kredytowej są klauzule abuzywne, po ich usunięciu jest możliwe wykonywanie umowy kredytowej w PLN według stawki LIBOR.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.