4.06.2019 r. – wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Rejonowy w Gdyni SSR Tadeusz Kotuk wyrokiem z dnia 4 czerwca 2019 r., na rozprawie, w sprawie o sygn. akt: I C 520/18, zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powoda kwotę 51.526,48 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zasądził od banku na rzecz powoda zwrot kosztów procesu.

Sąd uznał umowę kredytową za nieważną przesłankowo. Podstawą stwierdzenia nieważności umowy jest w niniejszym przypadku art. 58 § 1 k.c. Sprzeczność czynności prawnej „z ustawą” winno być interpretowane także jako sprzeczność z prawem unijnym (będącym częścią porządku polskiego prawnego), o ile prawo unijne przewiduje taki skutek. Sąd stwierdził dodatkowo abuzywność pewnych postanowień umowy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.