30.07.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy we Wrocławiu  I  Wydział Cywilny,  SSO  Anna Strzebinczyk-  Stembalska , wyrokiem z dnia 30.07.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: I C  1411/18   na posiedzeniu niejawnym zasądził od  Santander Consumer Bank  S.A.  na rzecz powodów kwotę  78799  PLN  wraz z należnymi odsetkami  oraz obciążył pozwanego  kosztami procesu   w kwocie  7861 PLN  , uznając umowę kredytu hipotecznego z 2006 roku za nieważną w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.