3.08.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSR del do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 3.08.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  1266/19 , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 roku zawarta pomiędzy powodami  a Getin Bank S.A. Dombank Hipoteczny  jest nieważna oraz zasądził od  Getin Noble Bank S.A. kwotę 102777,54 zł na rzecz każdego z powodów, czyli łącznie 205 555,08 zł wraz z należnymi odsetkami. Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.