23.07.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd  Rejonowy w  Gdyni  ( SSR Małgorzata  Żelewska   ) wyrokiem z dnia  23.07.2021  r.    w sprawie o sygn. akt: I C  522/18   zasądził  kwotę  16758   PLN  i kwotę  4305 CHF  wraz z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu  w kwocie 5171  PLN  od  mBank S.A.  oraz unieważnił umowę kredytu  indeksowanego zawartą  z BRE Bank S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.