20.07.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA  Zbigniew Merchel   ) sygn. akt: I ACa  822/20   wyrokiem na posiedzeniu niejawnym   w  dniu  20.07.2021 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 19.08.2020  roku sygn. akt: I C  142/18  , który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF   zawartą z Getin Bank  S.A.  za nieważną w całości.

 Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.