15.07.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSR del do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 15.07.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  797/20 , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami  a EFG Ergasias S.A. Oddział  w Polsce  jest nieważna oraz zasądził od  Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 31091,71  PLN  wraz z należnymi odsetkami oraz kwotę 48871,19  CHF wraz z należnymi odsetkami . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.