14.07.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Leszek Jantowski,  ) sygn. akt: V ACa  259/21  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  14.07.2021 r. oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 30.12.2020 roku sygn. akt: I C 60/20 , który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2009 r. zawartą w BRE Bank  S.A.  za nieważną w całości.

 Sąd  Apelacyjny powołał się na wyroki TSUE  z dnia 3.10.2019 r., 29.04.2021 r. i 10.06.2021 r.  , które nie sprzeciwiają się unieważnieniu umowy kredytowej.

 Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji wskazując, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone po eliminacji, których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.