14.07.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Leszek Jantowski,  ) sygn. akt: V ACa  259/21  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  14.07.2021 r. oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 30.12.2020 roku sygn. akt: I C 60/20 , który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2009 r. zawartą w BRE Bank  S.A.  za nieważną w całości.

 Sąd  Apelacyjny powołał się na wyroki TSUE  z dnia 3.10.2019 r., 29.04.2021 r. i 10.06.2021 r.  , które nie sprzeciwiają się unieważnieniu umowy kredytowej.

 Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji wskazując, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone po eliminacji, których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.