30.04.2024r. – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH Spółce Akcyjnej – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Mariusz Wicki wyrokiem z dnia 30.04.2024 r. (sygn. V ACa 1107/23) na rozprawie ustalił, że oddala apelację pozwanego, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszym punkcie do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.