06.05.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Marek Jasiński, wyrokiem z dnia 06.05.2024 r. (sygn. akt I C 3163/22) ustalił; nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z uwagi na jej nieważność; zasądził od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej na rzecz powodów kwotę 339 962,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej na rzecz powodów kwotę 17 334 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.