07.05. 2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium Spółka Akcyjna –umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Katarzyna Bójko-Narczewska, wyrokiem z dnia 07.05.2024 r. ( sygn. XV C 505/20) na rozprawie zasądził od pozwanego Bank Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 348.615,42 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 175.384,59 zł od 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 173.230,83 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 26.605 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty; kosztami postępowania obciążył pozwanego przy zastosowaniu minimalnej stawki z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.