08.05.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank Spółce Akcyjnej – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Wojciech Włosiński wyrokiem z dnia 08.05.2024 r. (sygn. akt XV C 1924//22) na rozprawie zasądził od pozwanego mBanku Spółki Akcyjnej łącznie na rzecz powodów 414.638,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi począwszy od dnia 23 listopada 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego mBanku Spółki Akcyjnej łącznie na rzecz powodów kwotę 267.872,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi począwszy od dnia 23 listopada 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego mBanku Spółki Akcyjnej łącznie na rzecz powodów 11.834,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.