08.05.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Katarzyna Kazaniecka – Kapała, wyrokiem z dnia 08.05.2024 r. (sygn. akt XV C 2900/22) na rozprawie; ustalił, że umowa zawarta między powodami a pozwanym Bankiem Millennium Spółką Akcyjną jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 96.322,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 30.302,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – tj. łącznie kwotę 11.834 zł, wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.