30.04.2021 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny  SSO  Beata  Grygiel – Stelina  wyrokiem z dnia  30.04.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  1206/19   ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził  na rzecz powódki kwotę 146 787,04 PLN oraz 33 950,97 CHF wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości 11817 PLN od Banku na rzecz powódki.

Sąd uznał,  iż zarzut dotyczący braku jednoznaczności świadczenia konsumenta za zasadny. Zdaniem Sądu w umowie i pouczeniu przed zawarciem umowy nie wskazano informacji jak bank ustala kursy walut.

Z uwagi na fakt, że  bank samodzielnie ustalał kursy waluty miał on możliwość jednostronnego  kształtowania zobowiązania, podczas gdy świadczenia powinny być jednoznacznie ustalone. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.