30.04.2021 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny  SSO  Beata  Grygiel – Stelina  wyrokiem z dnia  30.04.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  1206/19   ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził  na rzecz powódki kwotę 146 787,04 PLN oraz 33 950,97 CHF wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości 11817 PLN od Banku na rzecz powódki.

Sąd uznał,  iż zarzut dotyczący braku jednoznaczności świadczenia konsumenta za zasadny. Zdaniem Sądu w umowie i pouczeniu przed zawarciem umowy nie wskazano informacji jak bank ustala kursy walut.

Z uwagi na fakt, że  bank samodzielnie ustalał kursy waluty miał on możliwość jednostronnego  kształtowania zobowiązania, podczas gdy świadczenia powinny być jednoznacznie ustalone. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.