28.04.2021 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III  Wydział Cywilny Odwoławczy , referent SSO   Krzysztof Solecki  wyrokiem z dnia 28.04.2021 r. ( sygn. akt: III Ca 1/21  ) oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  12.10.2020 r.   ( sygn. akt. I C  67/18  )   i  zasądził od pozwanego  Santander Bank Polska  S.A.  na rzecz powodów kwotę 2700  zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

Sąd uznał iż apelacja Banku  była bezzasadna, a ustalenia Sądu I instancji były prawidłowe.

Sąd podkreślił iż nie ma możliwości zastąpienia klauzul niedozwolonych, w szczególności jeśli konsumenci konsekwentnie wnosili o unieważnienie umowy. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.