26.04.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSO  Michał Jank wyrokiem z dnia  26.04.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  1491/20   ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził  na rzecz powoda  kwotę   102515 PLN  i   28741 CHF  wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości  od Banku na rzecz powoda.

Strony zawarły umowę kredytu  indeksowanego hipotecznego  w  2008 roku.

Zdaniem Sądu umowa zawiera zapisy niedozwolone, , po ich usunięciu nie ma możliwości zastąpienia ich, wobec czego umowa jest nieważna w całości. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.