26.04.2021 – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe IX  Wydział Cywilny  SSR Anna Mejka  wyrokiem  z dnia 26.04.2021 r. ( sygn. akt. IX C 151/19 ) zasądził od Banku BPH S.A.  na rzecz powoda kwotę 34294 PLN wraz  z należnymi odsetkami oraz zasądził zwrot kosztów procesu do Banku na rzecz powoda, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Zdaniem Sądu, umowa kredytu podpisana z  GE Money Bank  S.A. jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.