11.05.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSR del. do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 11 maja 2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  1189/19  , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank  SA w Warszawie jest nieważna, zasądził  od pozwanego Getin Noble Bank   w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 241413  zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w pozostałym zakresie powództwo oddalił,  ustalił,  że koszty procesu obciążają w całości pozwany Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.