13.05.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSR del. do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C 1402/20 , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank SA w Warszawie jest nieważna, zasądził  od pozwanego mBank SA  w Warszawie na rzecz powodów  solidarnie kwotę 125907,58 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 października 2020 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił,  ustalił,  że koszty procesu obciążają w całości pozwany mBank SA  w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.