13.05.2021r. – wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A.

Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie o sygn. akt: IV CZ 7/21  uchylił w całości do ponownego rozpoznania  wyrok Sądu Apelacyjnego w   Gdańsku  z dnia 23 września 2020 r. sygn. akt: I ACa 341/19, który ustalił , że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF   jest ważna.

Sąd Najwyższy uznał, że obowiązkiem Sądu Apelacyjnego jest ustalenie , czy po eliminacji klauzul abuzywnych umowa kredytowa powinna być unieważniona.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.