13.05.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  SSR del. do SO  Stanisław Zabłocki  , wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XXV C 895/19  , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank S.A.  w Warszawie jest nieważna, zasądził  od pozwanego Getin Noble Bank  w Warszawie na rzecz powódki  kwotę   108 782,34 zł  i 10 995,61 CHF wraz  z  należnymi  odsetkami  od 26 marca 2019 roku lub 25 listopada 2020 roku ,  zasądził na rzecz powoda kwotę   108 782,34 zł  i 10 995,61 CHF wraz  z  należnymi  odsetkami  od 26 marca 2019 roku lub 25 listopada 2020 roku , oddala powództwo w pozostałym zakresie, koszty procesu w całości po stronie Getin Noble Bank S.A. , do wyliczenia dla referendarza sądowego.

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.