20.05.2021 – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO  Ewa Tamowicz  ) wyrokiem z dnia 20.05.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: XV  C  9/20 ) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej  z Getin Bank S.A. w 2007 r. i zasądził od Banku na rzecz strony powodowej kwotę 158033 PLN wraz z należnymi odsetkami , zasądził zwrot kosztów procesu od Banku w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.