30.03.2023 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny Odwoławczy,  referent SSO  Włodzimierz Witt wyrokiem z dnia  30.03.2023  (sygn. akt: XVI Ca 321/22) na rozprawie  na skutek  apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 16 listopada 2021r. sygn. akt I C 689/18,  w którym ustalono przesłankowo nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A., oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. , zasądził  od  Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 1800 PLN  tytułem zwrotu kosztów postępowania za instancję odwoławczą.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.